Tầm nhìn - sứ mệnh - cam kết

Tầm nhìn - sứ mệnh - cam kết

Tầm nhìn

Công ty TNHH Anh Nguyễn phấn đấu trở thành một thương hiệu phát triển và đầu tư bất động sản và Bất động sản Du lịch chuyên nghiệp có uy tín hàng đầu tại Việt Nam và hướng ra thị trường Quốc tế.

Trên nền tảng phát triển bền vững, Công ty thường xuyên coi trọng việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo, vun đắp năng lực cá nhân để tạo dựng sức mạnh tập thể. Hướng tới các lợi ích cao nhất cho các cổ đông và cho đội ngũ cán bộ công nhân viên là các mục tiêu dài hạn của Công ty.

Trong 5 năm tới, Công ty khẳng định vị trí là nhà đầu tư, kinh doanh Bất động sản chuyên nghiệp có uy tín tại thị trường Việt Nam.

Trong 10 năm tới, Công ty sẽ mở rộng hoạt động phát triển và đầu tư bất động sản ra nước ngoài

Sứ mệnh

Sứ mệnh của Công ty TNHH Anh Nguyễn là tạo ra các giá trị dài hạn cho khách hàng, cán bộ nhân viên công ty và các nhà đầu tự bằng việc tạo ra những sản phẩm bất động sản hấp dẫn nhất, gần gũi môi trường, bền vững, giàu chất văn hóa, hoàn thiện độc đáo và thiết kế tuyệt vời.

 

Cam kết

Công ty TNHH Anh Nguyễn cam kết luôn luôn đổi mới để tạo ra các sản phẩm tinh hoa, độc đáo, đặc sắc, có chất lượng cao về kiến trúc, tính bền vững, tính mỹ thuật, kỹ thuật cao, gần gũi với thiên nhiên, đậm tính tinh hoa Việt, thân thiện với môi trường đáp ứng đầy đủ mọi tiện ích cho khách hàng. 

Sản phẩm của Công ty TNHH Anh Nguyễn phải là sản phẩm có đầy PHONG CÁCH SỐNG, hoàn hảo nhất do Quý khách hàng lựa chọn.

Công ty TNHH Anh Nguyễn tiêp tục phát triển năng lực nội tại và tiếp nhận các nguồn lực từ bên ngoài nhằm phát triển tiềm năng trên mọi mặt, mọi lĩnh vực, khơi dậy sức sáng tạo cho những sản phẩm bất động sản được ưa chuộng nhất trong thời gian gần nhất; khẳng định vị thế của Công ty, thương hiệu của NIỀM TIN.

Ngoài ra Công ty TNHH Anh Nguyễn tiếp tục đầu tư phát triển để khách hàng hưởng dụng các dịch vụ khác trong lĩnh vực giải trí, dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực viễn thông.