Mục tiêu chiến lược

Mục tiêu chiến lược

Với kế hoạch triển khai hàng loạt các dự án bất động sản du lịch cao cấp tại Việt Nam, Công ty xác định không chỉ dừng lại ở việc đầu tư phát triển xây dựng các dự án bất động sản du lịch mà còn phát triển các dịch vụ hỗ trợ, quản lý khai thác, vận hành các sản phẩm này đạt chuẩn Quốc tế.

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Anh Nguyễn đang tiếp tục đầu tư phát triển, kinh doanh các dịch vụ khác trong lĩnh vực giải trí, các dịch vụ giá trị gia tăng trong lĩnh vực viễn thông cũng như các phương tiện truyền thông quảng cáo.