Marina V7

Với thiết kế theo cấu trúc độc đáo riêng , ngôi nhà như được trải dài - ẩn và hiện mình dưới tán cây xanh và mặt nước bể bơi có tầm nhìn hút ra biển khơi;

Laguna V8

Câu chuyện thiết kế trong núi hoàn toàn tuân theo một Triết lý nhất quán “ Nguyên như tự nhiên, tạo như tự nhiên” giữ nguyên sự thú vị hồn đá của núi, sức sống của biển khơi, ngôi nhà được mô phỏng những cánh sóng đại dương giàu chất thơ và lãng mạng.