Là sự uyển chuyển để khác đi và độc đáo hơn về kiến trúc so với Marina ở thiết kế và lưu chuyển trục tung của thị giác và cách sắp xếp các tầng dịch vụ

Diện tích đất : 420m2, 460m2, 500m2

Diện tích xây dựng : 126m2

Phối cảnh
 
 

Mặt bằng mái

 

Mặt bằng tầng 1

 

Mặt bằng tầng 2

 

Mặt bằng tầng 3