Câu chuyện thiết kế trong núi hoàn toàn tuân theo một Triết lý nhất quán “ Nguyên như tự nhiên, tạo như tự nhiên” giữ nguyên sự thú vị hồn đá của núi, sức sống của biển khơi, ngôi nhà được mô phỏng những cánh sóng đại dương giàu chất thơ và lãng mạng.
Phối cảnh
Phối cảnh nội thất

Mặt bằng mái

 

Mặt bằng tầng 1

Mặt bằng tầng 2