“Nhà trong núi” thể hiện rõ sự giao hòa thành một tổng thể hữu cơ trong một không gian từ núi có tầm nhìn Parorama hướng Biển. Dẫn dụ sự khám phá như một cuộc đua giật cấp độc đáo từ cao xuống thấp tạo ra biến cố tâm trạng và sự huyền bí của không gian đá;

Phối cảnh 1

 

 

 

Mặt bằng mái

 

Mặt bằng tầng 1

 

Mặt bằng tầng 2

Phòng ngủ

Phòng khách

 Phòng Tắm